Förskola/skola

Everystep AB

Yrkesspår Förskola/skola
Detta yrkesspår är för dig som är intresserad av att arbeta inom förskola/skola. Du får här baskunskaper för att arbeta inom förskola/skola i kombination med studier i svenska.

 Yrkesundervisningen kombineras med språkstudier och du blir därför mer förberedd för ett arbete inom dessa områden.


I utbildningen får du läsa gymnasiekurser där du lär dig centrala begrepp och teorier om barns lärande, utveckling och socialisation. Du lär dig även om hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats samt om barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta. Du får också kunskaper om hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande. 

<====