Vuxenutbildning SFI & Sva på grundläggande i Helsingborg

Everystep AB i Helsingborg erbjuder dig utbildning i svenska för invandrare, sfi, och svenska som andraspråk på grundläggande nivå, SvA grund. 

Undervisningen anpassas efter dina förutsättningar när det gäller exempelvis studietakt och studieteknik. 

Undervisningen hjälper dig också att hitta en snabbare väg till arbete. Vi fokuserar på följande yrkesområden: Barn och fritid, Administration och ekonomi, Starta eget och Bygg och måleri. 

Vi erbjuder undervisning både på dag- och kvällstid samt distansundervisning för dig som studerar på studieväg 2 eller SvA grund.