Omvårdnad

Everystep AB 

Yrkesspår Omvårdnad 

Detta yrkesspår är för dig som är intresserad av att arbeta inom vården. Du kan här få baskunskaper för att arbeta inom vården i kombination med studier i svenska.

Yrkesundervisningen kombineras med språkstudier och du blir därför mer förberedd för ett arbete inom detta område.
I utbildningen får du läsa gymnasiekurser där du lär dig grunderna i arbetet och centrala begrepp som är viktiga för ett arbete inom vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.

 Du lär dig även om att förebygga smitta och smittspridning och hur man utför arbetsuppgifterna på ett etiskt sätt. 

Du får också kunskaper om hur man tar kontakt och för samtal med och aktiverar vårdtagarna.

<====